Fußnoten je Kapitel des KZM-Buches

Fußnoten und Note

Die Liste der Fußnoten, die Rev. Wim Embregts in seinem Buch geschrieben hat, werden unten in Tabellenform angezeigt.

Alle Referenzen, die in diesem Buch vorkommen, sind auf der Seite Referenzen zusammengefasst.

Die Fußnoten sind für jedes Kapitel des Buches Offenbarung vorhanden.

 

Fußnoten und Hinweise Nr. 1-12 von Offenbarung 1
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
1 H. Verwey Ik ben die Ik ben 94
2 Dr. C. v.d. Waal Openbaring van Jezus Christus 174
3 Dr. J.H. Gunning J.Hzn. Het Boek der Toekomst 3
4 Prof. Brouwer Vertaling
5
6 J.A. Seiss De Komende Christus 14
15
7 J.G.O. ‘Geschiedenis der Martelaren’, 1883, naar de druk van 1671, door J.G.O. 19
8 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’ V, 30, 3. Vertaling Dr. H.U. Meyboom.
9 Alfred Läpple ‘De Apokalyps van Johannes 65
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic 45
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk.
‘Het Onderwijs der Twaalf Apostelen’, Hoofdstuk XIV.
65
Justinus de Martelaar (± 165 na Chi.) Apologie I 62, 2-4
Ignatius De brief van Ignatius aan de Magnesiers, Hoofdstuk IX
10 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 12-13
11 J.E. van den Brink De Gemeente in de Eindtijd 18
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk, p. 72. 72
Dr. P.J. Züllig De Openbaring van Johannes Verklaard II 101
102
12 Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic 58
Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes 68
H. Th van Munster Zie, Hij Komt met de Wolken 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 13-32 von Offenbarung 2
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
13 Prof. Dr. A.M. Brouwer Wereldeinde en Wereldgericht 117
14 H. Dallmayr De Zeven Luchters 63/64
15 H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk 78
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, deel I 64
Dr. J.H. Gunning Het Bock der Toekomst 43
Hal Lindsey Op weg naar een Nieuwe Wereld 32
M.A. Alt Bijbelstudie voor Zelfonderricht 564
Joh. de Heer en J.A. Monsma De Komende Koning 14
16 Philipp Schaff Geschiedenis der Apostolische Kerk 108
17 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’ (The Biblical Archaeologist, 1974, no. 3).
18 M.S. en J.L. Miller Algemene Bijbelse Encyclopaedia 352
19 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’ I, 26, 3.
Hippolytus ‘Weerlegging van alle ketterijen’, VII, 36, 3.
20 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’ I, 26, 3.
21 F.J. Slemming ‘The Seven Churches of Revelation — Smyrna’. Elim Evangel 1969
22 Menologion Het Griekse ‘Menologion’, een kerkelijke lijst van heiligen.
Otto F. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
23 Philipp Schaff Geschiedenis der Apostolische Kerk 451
24 Adriaan v. Haemstede ‘Geschiedenis der Martelaren’ (naar de druk van 1671, door J.G.O.).
25 Dr. A.H. Edelkoort De Openbaring van Johannes 28-30
26 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
27 Otto P.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
28 W.E. Vine An Expository Dictionary of N.T. Words
29 Grote Winkler Prins, 7e druk.
30 Christelijk Encyclopedia, 2e druk
31 F.J. Slemming F.J. Slemming: `The Seven Churches of Revelation’ (Thyarira), Elim Evangel 1969
32 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johannis 54-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 33-37 von Offenbarung 3
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
33 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
34 Otto F.A. Meinardus `The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
35 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
36 Dr. A.J. Visser. De Openbaring van Johannes 50
Alfred Lapple De Apokalyps van Johannes 82
37 De aoristus vorm `hesteka’

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 38-45 von Offenbarung 4
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
38 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 79
39 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 55
40 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 117
41 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 57
42 Victorinus van Pettau, ovel. 304 ‘Commentaar op de Apocalypse’, The Ante-Nicene Fathers, Vol. VII 348
43 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
Joh. de Heer en J.A. Monsma: Komende Koning’, 2e druk, p. 33. 33
44 H.C. Voorhoeve Jzn. Beschouwing over de Openbaring 108
45 W.A. Criswell ‘Expository Sermons on Revelation’, Vol. 3 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 46-47 von Offenbarung 5
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
46 Zie: Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes’, p. 47 e.v. 47 e.v.
47 Dr. J. de Zwaan ‘Inleiding tot het Nieuwe Testament’, dl. III 79

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 48-51 von Offenbarung 6
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
48 o.a. J.J. Buskes Jr. De laatste Strijd 109
49 Dr. A.H. Edelkoort De Openbaring van Johannes 14
50 J.P. Lange ‘Bibelwerk’, dl. 16 117
51 Dr. F.J. Züllig ‘Openbaring van Johannes verklaard’, dl. 2 39

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 52-56 von Offenbarung 7
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
52 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
`De Komende Koning’, le druk 53
53 J. v. Dijk ‘Openbaring’ van de serie ‘Paraphrase Heilige Schrift’ 64
54 Godet Bijbelstudien over het N.T., ‘De Openbaring van Johan­nes’ 268
55 Irenaeus (± 185 nChr) ‘Adversus Haereses’, V, 30, 3.
56 Nicolaus van Lyra
(± 1340)
‘De Antichristo’

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 57-66 von Offenbarung 8
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
57 Dr. J.C. de Moor De Openbaring van Johannes 241
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk, p. 172. 172
Walter Scott Exposition of the Revelation 163
Augustinus,
Beda,
Vitringa e.a.
Ook aldus:
58 Dr. D. Hoffmann Das Buch Leviticus 446
F.J. Ziillig ‘Openbaring van Johannes Verklaard’, III, 69
Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklärung der Offenbarung Johannis 94
59 F.J. Züllig Openbaring van Johannes Verklaard 70
60 Walter Scot Exposition of the Revelation 164
61 o.a. Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historie 197
e.v.
J.E. van den Brink De Gemeente in de eindtijd 100
e.v.
62 Dennis Meadow ‘Rapport van de Club van Rome’, Aula-Pocket 500 200
63 Algemeen Dagblad Algemeen Dagblad, 17 september 1971
64 Dr. A. Kuyper ‘Van de Voleinding’, 4e deel 138/
139
65 De Volkskrant De Volkskrant, 13 augustus 1970, artikel: `Milieuvervuiling kan klimaat ver­anderen’.
66 Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes verklaard’, deel II 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 67-70 von Offenbarung 9
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
67 Hal Lindsey o.a. Op weg naar een Nieuwe Wereld 111-
115
68 Harold B. Kuhn ‘The Prospect of Carbon-Copy Humans’, Christianity To­day, 9 april 1971.
69 Dr. J.A. Seiss ‘Komende Christus’, dl. I 282
70 Dr. G.J.M. Bartelink Grieks-Ned. Woordenboek (Aula-pocket No. 7).

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 71-76 von Offenbarung 10
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
71 Dr. J.C. de Moor De Openbaring van Johannes in leerredenen verklaard 241
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. I 297
J.M. Gartner ‘Het Morgenlicht van den Wereldsabbat 322
Prof. Dr. W.H. Gispen e.a. Beknopt Commentaar op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling 1065
Matthew Henry ‘Letterlijke en Practicale Verklating van her Nieuwe Testa­ment’, dl. III 847
72 Dr. F.J. Züllig De Openbaring van Johannes Verklaard 97
73 J.E. Jungius Verborgentheit der Laatste Tijden 681
74 Ds. A.A. Leenhouts Een Pascha voor Jahweh 19
47
75 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johan­nis 108
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historie 230
76 Grosheide en
Van Itterson
‘Christelijke Encyclopedic’, dl. II. 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 77-91 von Offenbarung 11
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
77 Dr. J.M.S. Baljon Openbaring van Johannes 120
E.F. Scott The Book of Revelation 69
F.W. Farrar ‘The Early Days of Christianity’, Vol. II 192
78 Dr. C. van der Waal De Openbaring van Jezus Christus 38
79 De Rotterdammer De Rotterdammer, 17-7-1969: ‘Israel wil tempel weer herbouwen’.
80 J. van Dijk ‘Paraphrase van her boek Openbaring’, 2e druk 85
81 J.A. Hendriks Het geheim der Eeuwen 460
82 E. Dorschler De Komende Christenvervolging 63
83 Dr. V. Hepp De Antichrist 209
84 Nieuwe Testament Nieuwe Testament volgens de vertaling van de Algemene Synode der N.H. Kerk, 1868.
85 M.A. Alt Bijbelstudie voor Zelfonderricht 579
Mr. Isaac da Costa De Apostel Johannes en Zijne Schriften 216
86 Prof. Dr. A.M. Brouwer ‘Het Nieuwe Testament met Aantekeningen’, voet­noot bij Opb.11:3.
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. I 339
87 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 97
88 Jozef de Timmerman
(zie H. Bakels)
Het apocriefe bock ‘Nicodemus’, cap. 9 en de ‘Arabische Historie van Jozef de Timmerman’, cap. 31 (zie H. Bakels: `Nieuw Testamentische apocriefen’, deel 1 403
Ante Nicene Fathers De apocriefe `Openbaring van Johannes’ en `Openbaring van Paulus’ (zie ‘Ante Nicene Fathers’, vol. VIII, p. 581 en 583).
89 Dr. J.H. Bavinck en
Dr. A.H. Edelkoort
Bijbel met Kanttekeningen, red. Dr. J.H. Bavinck en Dr. A.H. Edelkoort, bij Zach.4:1-14.
90 Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes 120
91 Dr. J.M.S. Baljon Commentaar op De Openbaring van Johannes 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 92-102 von Offenbarung 12:1-12
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
92 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, deel H 2
93 Dr.J.H. Gunning J.Hz. Het Boek der Toekomst 265
Dr. J.M.S. Baljon Openbaring van Johannes 132
94 Prof. Dr. J.H. Bavinck En voort wentelen de eeuwen 11
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic 236
95 Ds. A. Mooij Uit het Woord 206
96 Encyclopaedic Encyclopaedic van het Katholicisme, dl. II 741
A.P. van Schalk Openbaring van Johannes 129
97 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 118
98 Real-Encyklopädie Real-Encyklopadie fir protestantische Theologie und Kirche, dl. 10 587
99 Frank M. Boyd Bovenstaande punten grotendeels ontleend aan: ‘The Book of Revelation’, Book 2 61-63
100 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 115
101 Frank M. Boyd The Book of Revelation 64
102 Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II, p. 22-23. 22-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 103-109 von Offenbarung 12:13-13:10
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
103 Gordon Lindsay The Book of Revelation Made Easy 254
104 Clarence Larkin Dispensational Truth 137
105 Arne Falk Ronne Zie voor een beschrijving van Petra: Arne Falk Ronne: ‘In het Voetspoor van Paulus’ 64 ev.
106 Louis L. Talbot The Prophecies of Daniel 115-116
107 Eusebius Pamphyli ‘Kerkgeschiedenis’ van Eusebius Pamphyli, III, 5, 3.
108 Dr. J.M.S. Baljon Commentaar op de Openbaring van Johannes 131
109 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 113

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 110-142 von Offenbarung 13
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
110 Ds. A. van de Weg ‘Daniël’ (Serie ‘De Bijbel en zijn Boodschap’) 45
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 68
111 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld 162-163
112 Dr. C. van der Waal Openbaring van Jezus Christus 72
113 Ned. Staatscourant
No.13 van 1972
Toespraak van Prins Claus in het Haags Congresgebouw, symposium door de Nationale Commissie Ontwikkelings­strategic 1970-1980 over UNCTAD – III.
114 Ian Macpherson 114 Ian Macpherson: The False Prophet’, Redemption Tidings, 25-5-1972
115 Dr.A.J. Visser Openbaring van Johannes 130
116 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld 166
117 H.Th. van Munster Zie, Hij komt met de wolken 148
118 Gordon Lindsay The Book of Revelation Made Easy 311
119 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld 168
Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 135-136
120 De Komende
Computer
Maatschappij
‘De Komende Computer Maatschappij’, uitgave Stichting Mona 1976 26-27
Rotterdammer’ van 3 oktober 1970 ‘Rotterdammer’ van 3 oktober 1970, artikel Iedereen een nummer’.
121 14e algemene volkstelling Hoe u mee telt, bij de 14e algemene volkstelling (annex woningtelling) op 28 februari 1971.
122 Dr. C. Rijnsdorp Gefascineerd door het laatste Bijbelboek 61-62
123 Irenaeus ‘Contra Haereses’, V, 30, 3.
124 Victorious Commentaar op de Apokalypse
125 Hugo de Groot ‘Uytlegginge van eenige plaatsen des Nieuwen Testaments, handelende over den Antichrist’ (1649) 34
35
68
126 Dr. F.J. Züllig De Openbaring van Johannes verklaard 178-179
127 Joannes Ernestus
Jungius
‘Verborgentheit der Laatste Tijden’ (1750) 666
128 128 Ds. D.A. v.d. Bosch: `666, Het Getal eens Menschen’, p. 95-96. 128 Ds. D.A. v.d. Bosch: `666, Het Getal eens Menschen’, p. 95-96. 95-96
129 A. Läpple De Apokalyps van Johannes 137-138
130 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, le druk 127
131 Frank Allnut ‘The Day Approaching’ (advert. in ‘Eschaton’, mrt./apr. 1976)
132 Rev. A. Hislop The Two Babylons 269-270
133 Dr. V. Hepp De Antichrist 236-239
134 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johannis 140-141
135 F.W. Farrar ‘The Early Days of Christianity’, dl. II 295
136 Mr. Isaac da Costa De Apostel Johannes en Zijne Schriften 266
137 Rend Pache De Komende Christus 173-174
138 Lewi Pethrus ”t Geheimzinnige Getal van de Antichrist’, Jong en Vrij, april 1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 139-142 von Offenbarung 14
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
139 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 107
140 Frank M. Boyd ‘Studies in the Revelation’, book II 84
141 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 113
142 Dr. F.J. Züllig ‘De Openbaring van Johannes verklaard’, dl. 3 204

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 143-144 von Offenbarung 15
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
143 Drs. A.P. van Schaik De Openbaring van Johannes 175
144 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 147

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 145-153 von Offenbarung 16
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
145 Richard W. de Haan ‘The Antichrist and Armageddon’, sub. 5
146 Prof. Dr. P. Verhoef ‘Die dag van die Here’, bij Joel 3:12 (EXEGETICA 1956). 66
147 Joh. de Heer ‘De Eindcrisis der Volken in Armageddon’, 5e druk 129
148 Joh. de Heer De Komende Rechter en de Eindcrisis der volken in Armageddon 10
149 Joh. de Heer De Komende Rechter en de Eindcrisis der volken in Armageddon 11-12
150 Drs. A.P. van Schaik De Openbaring van Johannes 185
151 Arthur E. Bloomfield All Things New 262
152 M.S. en J.L. Miller Algemene Bijbelse Encyclopaedie 458-459
153 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 154-158 von Offenbarung 17
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
154 H.A. Ironside Lectures on the Revelation 287-294
155 J.A. Seiss ‘Komende Christus’, dl. II 161
156 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld 209
157 Dr. C. van der Waa Openbaring van Jezus Christus 62
158 Dr. F.J. Züllig 158 Dr. F.J. Ztillig: `De Openbaring van Johannes verklaard’, p. 248. 248

 

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 159-162 von Offenbarung 18
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
159 Dr. D. Harting ‘Grieksch-Nederduitsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament’, 2e druk 556
160 De Telegraaf De Telegraaf, 29 maart en 16 april 1971
161 Christianity Today Christianity Today, 28 februari 1975
162 Frank M. Boyd ‘The Book of the Revelation’, book 3 36-37

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 163-164 von Offenbarung 19
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
163 J.A. Seiss `De Komende Christus’, dl. II 209
164 Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes 128

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 165-168 von Offenbarung 20:1-6
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
165 Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes Verklaard’, deel. 3 330
166 Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes Verklaard’, deel 3 297
167 Jakop Zopfi ‘Das Endzeitliche Weltreich’, Wort and Geist, no. 12, dec. 1976.
168 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 240

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 169-171 von Offenbarung 20:7-15
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
169 A. Läpple De Apokalyps van Johannes 181
170 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
`De Komende Koning’, 2e druk 202
171 F.A. Schaeffer De dood over de stad 86-87

 

 

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 172 von Offenbarung 21
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
172 D.E. Nestl. Voor de grondtekst van de Openbaring worden aanbevolen: `Novum Testamentum Graece’, D.E. Nestl.

 

 

 

.

Fußnoten und Hinweise Nr. 173 von Offenbarung 2
Nummer Autor
Name of Book / article, publisher
Seite
173 United Bible Societies Voor de grondtekst van de Openbaring aanbevolen: ‘The Greek New Testament’, Edited by Kurt Aland c.a., United Bible Societies, London.